Close Sidebar
11CUY_t_489x489
Cuylitsstraat

10 appartementen, commerciële ruimte en ondergrondse parking

12BEL_t_489x489
Pretoriastraat

21 appartementen, 5 ééngezinswoningen, comm. ruimte en ondergrondse parking

14FRA_t_489x489
Frankrijklei

uitbreiding met 1 bouwlaag

13DRA_t_489x489
Draakstraat + Grotehondstraat

Omvorming van 4 huizen tot 6 appartementen

11ZKS_t_489x489.
Zwartkloosterstraat

5 ééngezinswoningen

11EXT_t_489x489
Sint-Rochusstraat

5 appartementen en gelijkvloerse dokterspraktijk

12VAR_t_489x489
Varenvelden

20 sociale koopwoningen

14CAR_t_489x489
Carnotstraat

casco appartementen